فروش انواع تسمه کش دستی و بادی و تسمه بسته بندی

بسته بندی یک صنعت مادر میباشد که یک قسمت از این صنعت تسمه کشی هستش
برای بسته های سبک از تسمه های پلاستیکی و برای بسته سنگین از تسمه های فلزی استفاده میشود
در هر رو حالت انواع تسمه کشهای دستی و بادی و برقی با توجه به شرایط بار و مصرف کننده استفاده میشود .
تسمه کش ها برمبنای عرض تسمه و جنس تسمه دسته بندی میشوند .مصرف کننده با توجه به شرایط کاری و نوع بسته و مسافت حمل بسته و شرایط حمل تصمیم به استفاده از تسمه کش دستی ، تسمه کش بادی یا برقی میگیرد.